Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán: Đồ thị bậc 2 - Tương giao bậc 1 và 2 pdf

  • 8 trang
  • 1
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán: Đồ thị bậc 2 - Tương giao bậc 1 và 2 là tài liệu ôn thi vào lớp 10 tham khảo cho các em học sinh lớp 9. Tài liệu học tập này môn Toán do thầy Nguyễn Chí Thành biên soạn, dành cho các bạn học sinh lớp 9 nghiên cứu, hệ thống củng cố kiến thức Toán 9 cũng như luyện đề, bài tập nhằm có các cách giải toán được nhanh nhất, thông minh nhất, giúp các bạn ôn thi môn Toán vào lớp 10 được hiệu quả cao. Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán chi tiết và đầy đủ các dạng bài tập Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán HÀM SỐ y=ax2(a≠0) Dạng 1: Tìm m để A(x0; y0) nằm trên đồ thị Phương pháp: Thay x =x0; y= y0 vào đồ thị để tìm m. BÀI TẬP: Bài 1: Cho y = mx2. a) Tìm m biết đồ thị qua C(2;8). b) Biết điểm A(2;b) thuộc đồ thị, hỏi điểm B(-2;b) có thuộc đồ thị không? vì sao? c) Biết D(a;-4) thuộc đồ thị, hỏi điểm E(a;4) có thuộc đồ thị không? vì sao? HD: a) Vì đồ thị qua C(2;8) nên thay x=2; y=8...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn