Lý thuyết và Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh: Đại từ bất định pdf

  • 18 trang
  • 8
  • 5
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

English Grammar: Indefinite Pronouns Nối tiếp bộ tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, timdethi xin gửi đến bạn đọc tài liệu ôn tập chuyên đề Đại từ bất định - Indefinite Pronouns đầy đủ nhất. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ cách sử dụng các đại từ bất định: Cách sử dụng One - Ones Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody. Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody. Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody. Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody. Đồng thời, timdethi xin gửi đến bạn đọc 4 bài tập Tiếng Anh có đáp án giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học hiệu quả.  I. One - Ones a. Chúng ta có thể dùng ONE thay vì lặp lại danh từ đếm được số ít và ONES thay vì lặp lại 1 danh từ số nhiều khi sự việc hoặc sự vật mà chúng ta muốn nói đến đã rõ ràng. - “ONE” được dùng để nói đến một người hay vật khi các người hay vật cùng loại đã được đề cập đến. “ONE” được dùng để tránh sự lập đi lập lại của cùng một danh từ. Ex: “Can I get you a...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn