Lý thuyết ôn cấp tốc THPT Quốc gia 2019 môn Vật lý pdf

  • 23 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

            Lý thuyết ôn cấp tốc THPT Quốc gia 2019 môn Vật lýCHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠCHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA1. Chu kì, tần số, tần số góc:Chu kỳ T (s)- Khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần.- Chu kỳ cũng là khoảng thời gian ngắn nhất mà vật trở về trạng thái cũ (vị trí cũ và vận tốc cũ)2TtN(N là số dao động toàn phần thực hiện trong thời giant)Tần số f (Hz hay s-1): Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây 1fT 2NtTần số góc  (rad/s):22 fT   2. Dao động:a. Dao động cơ là: Chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng.b. Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau (gọi là chu kỳ) vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.c. Dao động điều hòa: là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.3. Phương trình dao động điều hòa (li độ): x = Acos(t + )Trong đó :- x: Li độ (cm, m)- A : Li độ cực đại (Biên độ) (cm, m)-: tần số góc (rad/s)-...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn