Điểm chuẩn Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế DHC năm 2018 pdf

  • 5 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế DHC năm 2018 và phương thức tuyển sinh năm 2019 Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế thông báo tuyển sinh trên cả nước 100 chỉ tiêu cho hai ngành học: Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh. Năm 2017, điểm chuẩn hai ngành của Khoa đều là 15 điểm đối với khối tuyển sinh T00. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mức điểm vào các ngành của trường tại đây. Điểm chuẩn Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế năm 2018 Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm. STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7140206 Giáo dục Thể chất T00 17   2 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh T00 21.5   Phương thức tuyển sinh của Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế năm 2019 Thông tin tuyển sinh năm 2019 Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế với 2 phương thức gồm 45 chỉ tiêu cụ thể như sau:1. ĐỐI TƯỢN...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn