Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm học 2013 - 2014 môn Tiếng Việt pdf

  • 2 trang
  • 9
  • 3
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM Ngày: 16/06/2013 ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6MÔN: TIẾNG VIỆTThời gian làm bài: 45 phút Bài 1 (2 điểm) 1. Điền các từ tài đức, tài hoa, tài năng, tài trí vào chỗ trống sao cho thích hợp: a. Chúng ta cần phát hiện và bồi dưỡng những...... trẻ cho đất nước. b. Em sẽ cố gắng để trở thành một người.... vẹn toàn. c. Cách đối đáp của Giang Văn Minh khi đi sứ Trung Quốc cho thấy ông là người .... d. Chúng tối trầm trồ trước những nét chạm trổ...... 2. Nối từ cột A với nghĩa tương ứng ở cột B: A Trung thành Trung Hậu Trung Kiên Trung thực B Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó Trước sau như một, không gì lay chuyển nổi Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một Ngay thẳng, thật thà Bài 2 (4 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: [...] (1) Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (2) Tôi đã tưởng tư...

Gợi ý cho bạn