Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 THPT Tràm Chim - Đồng Tháp pdf

  • 4 trang
  • 1
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 THPT Tràm Chim - Đồng Tháp nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do timdethi sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 9 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.  Đề tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Tiếng Anh I. Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2019 II. Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 I. Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2019 II. Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 1 B 11 C 21 B 31 D 41 A 2 C 12 D 22 B 32 B 42 D 3 B 13 B 23 A 33 A 43 C 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 5 B 15 C 25 D 35 C 45 A 6 D 16 A 26 B 36 D 46 A 7 C 17 D 27 D 37 D 47 D 8 A 18 B 28 B 38 D 48 C 9 D 19 B 29 B 39 D 49 B 10 B 20 D 30 D 40 C 50 B Trên đây là toàn bộ nội đung đề thi và đáp án của Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 THPT Tràm Chim - Đồng Tháp. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi vào lớp 10 các môn học khác như: ôn ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn