Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 1) pdf

  • 7 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 1). Việc tham khảo đề thi sẽ giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề, củng cố thêm cho bản thân mình kiến thức đồng thời tích lũy kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý để đạt được điểm số cao. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Thăng Long, Hà Nội (Lần 2) Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán 1. B 2. A 3. C 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B 11. C 12. D 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20. C 21. A 22. B 23. D 24. B 25. B 26. A 27. A 28. A 29. C 30. D 31. B 32. B 33. B 34. B 35. D 36. A 37. C 38. C 39. B 40. D 41. B 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. A 48. D 49. C 50. B

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn