Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Cảm Ân, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (3) pdf

  • 4 trang
  • 18
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh có đáp án Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi, timdethi đã sưu tầm Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Cảm Ân, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (3). Mời các em học sinh tham khảo để hoàn thành tốt trong kỳ thi sắp tới nhé. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Cảm Ân, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (1) Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2016 - 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội Ngân hàng đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Chu Văn An, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (16 đề) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which has the underlined part pronounced differently from the rest Câu 1: A. interviewed                  B. finished                        C. worked                         D. dressed Câu 2: A. romantic                        B. marriage           ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn