Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề 58 pdf

  • 5 trang
  • 4
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2017 có đáp án Tất cả các đề thi hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề 47 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi, Yên Bái có đáp án (1) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi, Yên Bái có đáp án (4) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1. A time                B. night                       C. live                        D. child Question 2. A. fills...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn