Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Phú - Lâm Đồng pdf

  • 6 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ TỔ TOÁN (Đề gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp : ............................. Câu 1: Một hộp có 5 bi đen và 4bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2bi từ hộp đó. Xác suất 2 bi được chọn đều cùng màu là: A. 19. B. 59. C. 14. D. 49. Câu 2: Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm biểu diễn hình học của số phức 54zi  trong mặt phẳng tọa độ Oxy. A. 5; 4 .C  B. 4; 5 .B  C. 5; 4 .A  D. 4; 5 .D Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 3;5;1 và 1;3;5AB. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình A. 243120.xyz B. 2430.xyz C. 243290.xyz D. 243120.xyz Câu 4: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 33yx xm trên...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn