Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Bình Minh - Ninh Bình (Lần 4) pdf

  • 8 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1/6 - Mã đề thi 001 TRƯỜNG THPT BÌNH MINH ĐỀ THI THỬ THPTQG LỚP 12 Bộ môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Lớp: Mã đề thi 001 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Câu 1: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật 2=AD a. Cạnh bên 2=SA a và vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD. A. 2a. B. 2a. C. a. D. 25a. Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn:(2)131zi i−+ =. Tính mođun của số phức z A. 34z =. B. 5 343z = C. 34z =. D. 343z= Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ( )1; 3; 2A −, ( )3; 5; 2B −. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có dạng 0x ay bz c+ + +=. Khi đó abc++ bằng A. 2−. B. 4−. C. 3−. D. 2. Câu 4: Gọi S các giá trị nguyên của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 2ln 2y xxm= −+ trên []1; e là nhỏ nhất. Tổng các phần tử của S là: A. 90 B. 12 C....

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn