Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường Đại học Ngoại Thương - Hà Nội (Lần 7) pdf

  • 13 trang
  • 10
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ&THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Tổng số trang: 06 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 BÀI THI MÔN TOÁN Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề Kỳ thi ngày 20/5 Họ và tên thí sinh:…………………………………………………….Số báo danh:……………………….. Câu 1. Cho số phức 73zi. Tính |z|. A. |z| = 5. B. |z| = 3. C. |z| = 4. D. |z|= - 4. Câu 2. Giới hạn3012 13limxxxx bằng A.2 B.4. C.0 D.1 Câu 3. Tập A = {a, b, c, d} có bao nhiêu hoán vị A. 4 B.8 C.16 D.24 Câu 4. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 3 là A. 30 B. 10 C. 3 D.5 Câu 5. Cho hàm số ()yfx có bảng biến thiên: Số điểm cực đại của hàm số ( ) 2018yfx là: A.4 B.3 C.1 D.2 Câu 6. Viết công thức tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = ln4, bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ x 0xln4 , có thiết diện là một hình vuông có độ dài là xxe . A. ln 40xVxedx B. ln 40xVxedx C.ln...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn