Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc pdf

  • 10 trang
  • 23
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁNMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that bestcombines each pair of sentences in the following questions.1. We arrived at airport. We realized our passports were still at home.A. It was until we arrived at airport that we realize our passports were still at home.B. We arrived at airport and realized our passports are still at home.C. Not until had we arrived at airport, we realized our passports were still at home.D. Not until we arrived at airport, did we realize our passports were still at home.2. You have just passed your exam. This makes your parents happy.A. Having just passed your exam making your parents happy.B. You have just passed your exam which it makes your parents happy.C. You have just passed your exam makes your parents happy.D. That you have just passed your exam makes your parents happy.Mark th...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn