Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc có đáp án (lần 1) pdf

  • 6 trang
  • 3
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh  timdethi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc có đáp án (lần 1) được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố các kiến thức từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh cũng như các kĩ năng làm bài cần thiết. Chúc các bạn học tập đạt hiệu quả cao.  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of others in each of the following questions. Câu 1: A. ancient B. educate C. stranger D. transfer Câu 2: A. none B. phone C. zone D. stone Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose stress is placed differently from that of others in each of the following questions. Câu 3: A. drawback B. greenhouse C. overload D. mindset Câu 4: A. confide B. maintain C. reject D. gather Mark the letter A, B,...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn