Đề thi nói Tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm học 2018 - 2019 pdf

  • 12 trang
  • 44
  • 2
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Tài liệu luyện nói Tiếng Anh lớp 9 học kì 2 có hướng dẫn chi tiết nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm học 2018 - 2019 do timdethi sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm 5 chủ đề Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 9 chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào kì thi chính thức.   Speaking Topics for English 9 - 2nd Semester Topic 1: Your favorite TV programs. Topic 2: Your favorite sports. Topic 3: A city you like most Topic 4: Your dream house. Topic 5: Environment. Topic 1: Your favorite TV programs. - Tell the name of some programmes on TV. - What is your favorite TV programme? Why? - How often do you watch TV? Example 1: Among many programs and channels available on TV these days such as the current news programs, sport programs, entertaining programs, educational programs and movie programs, etc, I like the program "the World of Animals" most. This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 in the evening. I...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn