Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015 pdf

  • 3 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra đầu năm hay giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức Địa lý lớp 10, chuẩn bị tốt để học sang chương trình lớp 11. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINHTRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LẦN 1NĂM HỌC 2014 - 2015Môn thi: Địa lý 10Thời gian làm bài: 60 phút; không kể thời gian giao đề(Ngày 10 tháng 8 năm 2014) Câu I. (4,0 điểm) Chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Trình bày những đặc điểm ch...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn