Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An pdf

  • 3 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An được timdethi sưu tầm và đăng tải. Đề thi có kèm theo đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 1 lên lớp 2, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả. Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh Lớp: 2.... Họ và tên: ............................................. Thứ sáu, ngày 29 tháng 08 năm 2014 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học: 2014 - 2015 MÔN TOÁN - LỚP HAI Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng a. 3 đoạn thẳng     b. 4 đoạn thẳng      c. 5 đoạn thẳng         d. 6 đoạn thẳng Bài 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế? ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn