Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD-ĐT Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 pdf

  • 10 trang
  • 22
  • 6
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2016 có đáp án Trong bài viết sau, Timdapan.com xin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 Sở GD-ĐT Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 với 2 mã đề A và B có kèm đáp án cụ thể. Sau đây mời các em học sinh cùng luyện tập nhé! Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm học 2014 - 2015 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tảo Dương Văn, Hà Nội năm học 2015 - 2016 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD-ĐT Mỹ Hào, Hưng Yên năm học 2015 - 2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ----------- KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: TIẾNG ANH - LỚP 9 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ A A. PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1.0pt) 1. A. label B. plumber C. bulb D. bill   2. A. mother B. then  C. weatherman D. anything   3. A. refilled B. walked C. reduced D. dropped   ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn