Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc pdf

  • 4 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12 timdethi xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 40 câu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh lớp rèn luyện giải bài tập Sinh học 12 một cách hiệu quả. Mời thầy và các bạn học sinh tham khảo. Đề kiểm tra 1 tiết kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Hồng Đức năm học 2017 - 2018 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Trần Phú, Phú Yên năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai Câu 1: Qua các thế hệ số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở quần thể nào sau đây? A. Quần thể giao phối có lựa chọn. B. Quần thể tự thụ phấn. C. Quần thể tự phối và ngẫu phối. D. Quần thể giao phối tự do. Câu 2: Vốn gen của quần thể là gì? A. Là tập hợp của tất cả các alen của tất cả các gen trong quần thể tại một thời...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn