Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án và ma trận đề thi pdf

  • 5 trang
  • 2
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án và ma trận đề thi là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 có đáp án và lời giải dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Khung ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ II II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – CUỐI KÌ II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Khung ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ II II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – CUỐI KÌ II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng trong các câu sau: Câu 1. (1điểm) (M.1) a) Số bé nhất trong các số sau là: (0,5đ) A. 584 B. 485 C. 854 D. 845 b) Số lớn nhất trong các số sau là: (0,5đ) A. 120 B. 102 C. 210 D. 201 Câu 2. (1điểm) (M.1) a) Trong phép tính: 759 … 957 . Dấu thích hợp cần điền là: A. > B. < C. = D...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn