Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 7 pdf

  • 4 trang
  • 5
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Đề 7 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 7 do thư viện đề thi timdethi sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa học được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 2 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 3 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 4 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 5 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 6 Đề bài I. Trắc nghiệm khách quan (mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Dung dịch HCl có thể tác dụng với? A. NaHCO3      B.KCl C. CuSO4       D.AgBr Câu 2: Oxit cacbon (CO) phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây? Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. X là? A. C2H5OH               B. C2H4 C. C2H2                 D. C6H6. Câu 4: Mọi chất hữu cơ đều A. Có mặt nguyên tố cacbon B. Chứa nguyên tố oxi. C. Có cùng công thức ph...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn