Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 8 pdf

  • 2 trang
  • 2
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề 8 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 8 là đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 8 dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lý lớp 8 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 4 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 5 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 6 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 7 Đề bài Câu 1: (1,5 điểm) Viết công thức tính công suất? Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức? Câu 2: (1,5 điểm) Nêu 3 nguyên lí truyền nhiệt giữa hai vật? Câu 3: (2,5 điểm) Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao? Câu 4: (1 điểm) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K điều đó có nghĩa là g...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn