Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 4 pdf

  • 2 trang
  • 1
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 - Đề 4 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 4 là đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2015 trường THCS Hoàng Hoa Thám Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 2 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 3 Đề bài Câu 1 (4 điểm). Trình bày những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Câu 2 (3 điểm). Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm như thế nào? Sai lầm đó đã dẫn đến hậu quả ra sao? Câu 3 (3 điểm). Hãy chứng minh phong trào Đông du theo xu hướng bạo động còn phong trào Duy tân theo xu hướng cải cách. Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 Câu 1 (4 điểm). Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến t...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn