Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3 pdf

  • 3 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Tin năm 2018 - 2019 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3 gồm các bài tập lý thuyết và thực hành giúp các em học sinh nắm được nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 3 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết. Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3 A. PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm) Câu A1. (0.5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong? A2. (0.5 đ) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: Để có chữ Em gõ ê ơ ư ô đ A3. (0.5 đ) Để gõ chữ “Quê hương” cách gõ nào sau đây là đúng? A. Quuee huwowng B. Quee huwowng C. Quee hương D. Quê huwowng A4. (0.5 đ) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex a, Đi học: ........................................................... b, Hòa bình: ........................................

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn