Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 có đáp án docx

  • 42 trang
  • 32
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 25-12-2022
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....
Đề thi Học kì 1
Môn: Toán lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề 1)
Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) 4√24 - 3√54 + 5√6 - √150

Bài 2: (1.5 điểm) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Oxy đồ thị của các hàm số sau:

Xác định b để đường thẳng (d3 ) y = 2x + b cắt (d2 ) tại
điểm có hoành độ và tung độ đối nhau.
Bài 3: (1.5 điểm) Giải phương trình:
Bài 4: (2 điểm) Cho biểu thức:

a) Thu gọn biểu thức M.

b) Tìm giá trị của x để M < – 1 .
Bài 5: (3.5 điểm) Cho đường tròn (O;R) và điểm M ở
ngoài đường tròn sao cho OM=8/5 R . Kẻ các tiếp
tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp
điểm), đường thẳng AB cắt OM tại K.
a) Chứng minh K là trung điểm của AB.
b) Tính MA, AB, OK theo R.
c) Kẻ đường kính AN của đường tròn (O). Kẻ BH
vuông góc với AN tại H. Chứng minh MB.BN =
BH.MO .
d) Đường thẳng MO cắt đường tròn (O) tại C và D (C
nằm giữa O và M). Gọi E là điểm đối xứng của C qua
K. Chứng minh E là trực tâm của tam giác ABD.

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn