Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 pdf

  • 5 trang
  • 7
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng bài tập trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng học Tiếng Việt, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Tiếng Việt 3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 1. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2019 - 2020 2. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2019 - 2020 3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2019 - 2020 4. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2018 - 2019 5. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2018 - 2019 1. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm học 2019 - 2020 TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Đọc hiểu văn bản Số câu 3 2 1 6 câu Câu số 1,3,4 2,5 6 2 K...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn