Đề thi giữa học kỳ 2 môn toán lớp 9 có đáp án chi tiết docx

  • 4 trang
  • 50
  • 7
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 25-12-2022
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
I. Trắc nghiệm: (3,0đ) Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu sau

Câu 1: Nghiệm của hệ phương trình

A.
.
B.
.
C.
.
D.
Câu 2: Trong các công thức sau, công thức nào biểu thị một hàm số bậc hai
A.

.

B.

.

C.

.

.

D.

.

D.

.

Câu 3: Cho hàm số y =
. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hàm số luôn đồng biến với mọi
.
B. Hàm số đồng biến khi x > 0, Nghịch biến khi x < 0.
C. Hàm số luôn nghịch biến với mọi
.
D. Hàm số đồng biến khi x < 0, Nghịch biến khi x > 0.
Câu 4: Đồ thị hàm số y =

đi qua điểm nào trong các điểm

A.
.
B.
.
C.
.
Câu 5: Phương trình nào sau đây có dạng phương trình bậc hai một ẩn?
A.

.

B.

.

C.

Câu 6: Phương trình bậc hai
A.

.

A.

.

.

C.

.

có số đo cung nhỏ AB bằng
B.

Câu 8: Cho đường tròn

.

C.

có dây

khi đó

.

D.
.

A.
C.

.
.

B.
D.

A.
C.

.
.

B.
D.

.

D.

.
.

bằng :

.

Hình 1

.

Câu 11: Cho hình 2, biết sđ

.

D.

A.
.
B.
.
C.
.
Câu 10: Cho hình 1, Mx là tiếp tuyến của đường tròn (O),
= 800 . Khi đó số đo góc

D.

, khi đó số đo cung lớn bằng

A.
.
B.
.
C.
Câu 9: Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn có số đo bằng

biết sđ

.

có biệt thức ∆ (đenta) là

B.

Câu 7: Cho đường tròn

. D.

, sđ
.
.

Câu 12: Cho tứ giác DEFG nội tiếp (O ; R) và có

. Khi đó

bằng :

Hình 2

. Vậy số đo của :

A.

B.

.

C.

D.

.

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0điểm).

Bài 1: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau
Bài 2: (1,0 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 72m. Nếu tăng chiểu rộng lên gấp đôi và
chiều dài lên gấp ba thì chu vi của khu vườn mới là 194m. Hãy tìm chiều dài, chiều rộng của khu vườn
đã cho lúc ban.
Bài 3: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số (p) :
Bài 4: (1,0 điểm) Giải phương trình
Bài 5 : (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn

đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng
minh rằng:
a. ABCD là một tứ giác nội tiếp;


b. ABD = ACD.
c. CA là tia phân giác của góc SCB

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn