Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 pdf

  • 6 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức môn Lịch sử, luyện tập nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì II, thi cuối năm, timdethi xin giới thiệu Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017, có đáp án đi kèm. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong các kì thi sắp tới. Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 Mời làm: Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 Online TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MàĐỀ: 125 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có 3 câu) Câu 1 (4 điểm) Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIX ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn