Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016 pdf

  • 5 trang
  • 15
  • 2
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016 là đề kiểm tra giữa kì I lớp 12 môn Sinh có đáp án. Đề thi giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức Sinh học hiệu quả, từ đó chuẩn bị cho bài khảo sát giữa kì, kì thi học kì 1. Mời các bạn tham khảo. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT, GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN SINH HỌC, KHỐI 12 MÃ ĐỀ: 111 Câu 1: Phân tích thành phần hoá học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau: A = 20%; G = 35%; T = 20%. Axit nuclêic này là A. ADN có cấu trúc mạch đơn. B. ADN có cấu trúc mạch kép. C. ARN có cấu trúc mạch đơn. D. ARN có cấu trúc mạch kép. Câu 2: Một gen có khối lượng 72.104 đ.v.c và có hiệu số G – A = 380. Mỗi...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn