Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1 pdf

  • 8 trang
  • 7
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1 là đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 3 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt sắp tới. Đề ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1 I. ĐỌC HIỂU Đọc thầm bài thơ sau: NGÀY HỘI RỪNG XANH Chim Gõ Kiến nổi mõ Gà Rừng gọi vòng quanh Sáng rồi, đừng ngủ nữa Nào, đi hội rừng xanh! Tre, Trúc thổi nhạc sáo Khe Suối gảy nhạc đàn Cây rủ nhau thay áo Khoác bao màu tươi non. Công dẫn đầu đội múa Khướu lĩnh xướng dàn ca Kì Nhông diễn ảo thuật Thay đổi hoài màu da. Nấm mang ô đi hội Tới suối, nhìn mê say: Ơ kìa, anh Cọn Nước Đang chơi trò đu quay! (Vương Trọng) Câu 1. Nối tên con vật ở cột trái với từ ngữ tả hoạt động của chúng ở cột phải cho thích hợp. a) Chim Gõ Kiến 1. gọi vòng quanh đánh thức bạn bè b) Gà Rừng 2. nổi mõ thúc giục đi hội c) Công 3. diễn ảo thuật thay đổi màu da d) Khướu 4. dẫn đầu đội múa e) K...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn