Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 1 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số pdf

  • 3 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 1. Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1 2. Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1 1. Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1 BÀI 01. ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 1. Tìm số có ba chữ số trong đó: Chữ số hàng trăm là số chẵn lớn nhất có một chữ số Chữ số hàng chục và hàng đơn vị lập thành số lẻ bé nhất có hai chữ số. Số cần tìm là: ......... A. 211 B. 810 C. 811 D. 210 2. Đếm lùi cách 100 đơn vị bắt đầu từ 915: 915, 815, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ......... A. 715, 615, 515, 415, 315, 215, 115, 5 B. 715, 605, 515, 415, 315, 215, 115, 15 C. 715, 615, 515, 415, 315, 215, 115, 15 D. 715, 615, 525, 415, 315, 215, 115, 15 3. S...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn