Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 60: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục pdf

  • 3 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 60: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục Timdapan.com xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 60: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục. Để các bạn học sinh tham khảo học tốt môn Ngữ văn 8 Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 57: Hội thoại Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 58: Đi bộ ngao du Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 59: Lựa chọn trật tự từ trong câu 1. Trong đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục, bác phó may đã làm gì để lợi dụng tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh? A. Đem theo những người thợ phụ giúp ông Giuốc-đanh mặc áo theo cách thức của những người quý phái để moi tiền của ông ta. (3) B. May thêm một chiếc áo cho riêng mình bằng chính tấm vải ông Giuốc-đanh đặt để may bộ lễ phục. (2) C. Cả (1), (2), (3) đều đúng. D. Giải thích cho ông Giuốc-đanh biết rằng việc may áo hoa ngược là phù hợp với kiểu cách của người quý phái. (1) 2. Thể loại ch...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn