Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu pdf

  • 3 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 56: Thuế máu Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu. Được Timdapan.com sưu tầm và đăng tải, với đề thi trắc nghiệm này hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức bài Bàn luận về phép học nói riêng và học tốt môn Ngữ văn lớp 8 nói chung. Mời các bạn học sinh tải về cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 52: Hịch tướng sĩ Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 53: Hành động nói Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 54: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 55: Bàn luận về phép học 1. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản lần đầu tiên vào thời gian nào và ở đâu? A. Vào năm 1946 tại Việt Nam. B. Vào năm 1926 tại Pa-ri. C. Vào năm 1925 tại Pa-ri. D. Vào năm 1945 tại Việt Nam. 2. Cụm từ "cuộc chiến tranh vui tươi" mà Nguyễn Ái Quốc sử dụng trong đoạn trích Thuế máu nói về cuộc chiến tranh nào? A. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (Đức) (1870-1871). B...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn