Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 2 - Đề 4 pdf

  • 3 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 2 - Đề 4 (có đáp án) là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử 10 của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.   Đề thi 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Đề 4 (Lần 2) Câu 1: Ý nào sau đây không phù hợp với loài vượn cổ trong quá trình tiến hóa thành người? A. Có thể đứng và đi bằng 2 chân. B. Tay được dung để cầm nắm. C. Sống cách đây 6 triệu năm. D. Chia thành các chủng tộc lớn. Câu 2: Xương hóa thạch của loài vượn cổ được tìm thấy ở đâu? A. Đông Phi, Tây Á, Bắc Á. B. Đông Phi, Tây Á, Đông Nan Á. C. Đông Phi, Việt Nam, Trung Quốc. D. Tây Á, Trung Á, Bắc Mĩ. Câu 3: Di cốt của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? A. Đông Phi, Trung Quốc, Bắc Âu. B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu. C. Đông Phi, Indonexia, Đông Nam Á. D. Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu. Câu 4: Người tối cổ có bước tiến hóa hơn về cấu tạo cơ thể so với loài vượn cổ ở điểm nào? A. Đã đi, đứng bằng hai chân, đôi bàn tay được giải ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn