Đề kiểm tra 15 phút bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta pdf

  • 4 trang
  • 5
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề luyện tập Ngữ văn 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta timdethi xin giới thiệu bộ đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7 được biên soạn và hệ thống theo từng bài giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức được học trong chương trình môn Văn lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. 1. Trong bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong thời kì nào? A. Trong hiện tại. B. Trong quá khứ. C. Trong quá khứ và hiện tại. D. Trong tương lai. 2. Câu nào nêu đúng trình tự lập luận của tác giả trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta? A. Nêu ra những dẫn chứng hùng hồn về lòng yêu nước của nhân dân ta từ xưa đến nay - Khẳng định đó là một truyền thống tốt đẹp và quý báu của dân tộc ta - Phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống ấy. B. Khẳng định nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta - Nêu những dẫn chứng cụ thể, sinh động thể...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn