Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 tiếng Anh 9 mới năm 2019 - 2020 pdf

  • 5 trang
  • 3
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 9 số 2 Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 tiếng Anh 9 thí điểm dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 do timdethi sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 4 - 5 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm đã học hiệu quả. Đề ôn tập kiểm tra tiếng Anh lớp 9 lần 2 học kì 1 có cấu trúc giống với đề thi chính thức của bộ GD&ĐT với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới khác nhau như: Chọn từ có cách phát âm khác, Chọn đáp án đúng, Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn, Viết lại câu sao cho nghĩ không thay đổi, ... giúp các em học sinh rèn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả và đạt điểm cao trong lần kiểm tra định kỳ sắp tới. A. PHONETICS: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the others in the group (0.5 point) 1. A. cold  B. volleyball  C. telephone  D. open 2. A. meat  B. reading  ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn