Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 Bài số 2 pdf

  • 7 trang
  • 4
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐề kiểm tra môn Hóa 12Thời gian: 45 phútCho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Fe= 56, Cr = 52.I. Phần trắc nghiệmCâu 1: Tìm câu phát biểu đúng?A. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)vừa có tính khử và tính oxi hoá.B. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)chỉ có tính oxi hoá .C. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)chỉ có tính khử.D. Fe chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)chỉ có tính khử.Câu 2: Nhận định nào sau đây sai về Al?A. Al có tính khử mạnh nhưng yếu hơn Na và Mg.B. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA, ô số 13 trong bảng tuần hoàn.C. Al dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Ag và Cu.D. Al dễ nhường 3 electron hoá trị nên thường có số oxi hoá +3 trong các hợpchất.Câu 3: Khi cho nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng chỉ t...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn