Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 24 pdf

  • 2 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia Timdapan.com mời bạn đọc tham khảo Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 24. Tài liệu gồm 4 câu hỏi bài tập kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt Ngữ văn 11 một cách đơn giản hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo. Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 20 Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 21 Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 22 Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 23 Đề bài Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở phía dưới: “…Đêm tối đối với Liên quen lắm, chị không còn sợ nó nữa. Tối hết cả. con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí, và cả cái bếp lửa của bác Siêu, chiếu sáng một vùng đất cát; trong cửa hang, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hang nước của chị Tí. Thêm được một gia đình bác xẩm ngồi trên ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn