Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 pdf

  • 6 trang
  • 1
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 gồm 10 câu hỏi kiểm tra kiến thức có đáp án, đây là tài liệu ôn thi môn Sử hiệu quả, có định hướng ôn tập rõ ràng nhằm đạt kết quả cao trong bài kiểm tra cuối năm sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II – MÔN LỊCH SỬLỚP 10 – BAN CƠ BẢN – NĂM HỌC 2015-2016**** Câu 1: Diễn biến, tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Anh? Diễn biến cách mạng tư sản Anh: 8/1642, Sác lơ tuyên chiến với Quốc hội, nội chiến bùng nổ. 30/1/1649, Sác lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà được thiết lập, cách mạng đạt đỉnh cao. 1653 thiết lập nền độc tài quân sự do Crôm-oen đứng đầu. 1658 Crôm-oen chết, nước Anh lâm vào tình trạng bất ổn, chế độ phong kiến phục hồi. 12/1688, Quốc hội làm chính biến, thiết lập nền quân chủ lập hiến. Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn