Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk pdf

  • 8 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

1/8 - Mã đề 721SỞGD&ĐT ĐẮK LẮKTRƯỜNG THPTPHAN ĐÌNH PHÙNG(Đề thi có 06 trang)ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIANĂM HỌC 2018- 2019MÔN ToánThời gian làm bài :90 phútHọ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................Câu 1. Trong không gian vớihệtọađộOxyz, cho véctơ2 3(1;2;log 3), (2; 2;log 2)u v   , khi đó tích vôhướng.u v đượcxác định:A.. 0u v  B.. 1u v  C.. 2u v  D.. 1u v   Câu 2. Phương trình32 2log ( 1) log (4 1)x x  có bao nhiêu nghiệm?A. 2 B. 1 C. 0 D. 3Câu 3. Tìm tậpxác địnhDcủahàm số13y xA. ;0D  . B.D  . C. 0;D  . D. \ 0D  .Câu 4. Trong không gian vớihệtọađộOxyz, cho mặtphẳng(P) có phương trình :2 3 4 0x y z   .Biết 1;b;cn là mộtvéctơ pháp tuyếncủa(P).Khi đó, tổngT b c bằng:A. 2 B. 1 C. 4 D. 0Câu 5. Cho hàm số 3 2bf x cxx xa d   , , ,a b c d . Đồ thị của hàm số y f xnhư hình vẽbên. Sốnghiệmthựccủaphương trình 3 4 0f x  làA.3. B.0. C.1. D.2.Câu 6. Nguyên hà...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn