Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2 pdf

  • 19 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng NaiTrường THPT chuyên Lương Thế VinhMã đề 121(Đề kiểm tra có 6 trang)ĐỀ THI THỬ THPTQG, LẦN IIMôn ToánNăm học 2018 – 2019Thời gian làm bài: 90 phútHọ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Câu 1. Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3−3x+2?A y =9x−12. B y =9x−14. C y =9x−13. D y =9x−11.Câu 2. Hàm số y =2x+1x−1giảm trong khoảngA (0;+∞). B (−∞;+∞). C (−∞;2). D (−∞;0).Câu 3. Hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?A y =−x3+3x2. B y =−13x3+12x2.C y =12x3−32x2. D y =−12x3+32x2.xy220Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ#»u = (a;b;c),#»v = (x; y;z). Tích có hướng [#»u,#»v ]có toạ độ làA (bz −cy; cx−az;ay−bx). B (bz+cy; cx+az;ay+bx).C (by+cz;ax+cz;by+cz). D (bz−cy;az−cx;ay−bx).Câu 5. Thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và đường cao bằng h làA43πR2h. B πR2h. C13πR2h. D13R2h.Câu 6. Hàm số nào dưới đây là ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn