Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình pdf

  • 7 trang
  • 23
  • 2
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

ĐỀ CHÍNH THỨCĐề thi thử môn Sử sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Bình năm 2019Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và tên thí sinh:......................................................................................................Số báo danh:................................................................................................................Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam?A. Chiến thắng Vạn Tường (1965). B. Chiến thắng Bình Giã (1964).C. Chiến thắng Ấp Bắc (1963). D. Phong trào Đồng khởi (1960).Câu 2: Vì sao ta phải tiến hành kháng chiến toàn diện?A. Trên thế giới chưa có nước nào công nhận và ủng hộ ta.B. Ta xác định cuộc kháng chiến của ta là đánh lâu dài.C. Để đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.D. Toàn diện kháng chiến mới phát huy được sức mạnh toàn dân.Câu 3: Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng là:A. tập trung chống bọn t...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn