Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 3 pdf

  • 5 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊNTRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊNĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 3)Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: HÓA HỌCThời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)Đề thi có 04 trang, từ câu 01 đến câu 40Mã đề thi: 132Họ và tên thí sinh: .......................................................Số báo danh:....................................Lớp:..............................Học sinh không được sử dụng tài liệu và bảng HTTH. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12;N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe =56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.Câu 1: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắpdụng cụ như hình vẽ bên. Hóa chất được cho vào bình 1 trong thínghiệm trên gồmA. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4đặc.B. CH3COOH và CH3OH.C. CH3COOH và C2H5OH.D. CH3COOH, CH3OH và H2SO4đặc.Câu 2: D...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn