Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Kiên Giang pdf

  • 5 trang
  • 9
  • 2
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKIÊN GIANGÔN THI THPTQG 2019 – MÃ ĐỀ 004MÔN: HÓA HỌCCho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24;Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Ba=137; Li=7; Cr=52; Zn=65; Br=80; Sr=88;Cs=133; Rb=85,5.Câu 41: Amilopectin là thành phần củaA. xenlulozơ. B. tinh bột. C. amilozơ. D. protein.Câu 42: Hợp chất hữu cơ nào sau đây có 8 liên kết xích ma trong phân tử?A. C5H12. B. C3H4. C. C3H6. D. C6H6.Câu 43: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ?A. Khả năng phản ứng hóa học chậm, theo nhiều hướng khác nhau trong cùng điều kiện.B. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ thường à liên kết ion.C. Phần lớn không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.D. Kém bền với nhiệt và dễ cháy.Câu 44: Al(OH)3phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?A. NaOH, HCl. B. NaCl, H2SO4. C. Na2SO4, KOH. D. KCl, NaNO3.Câu 45: Sắt tan được...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn