Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận pdf

  • 2 trang
  • 4
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là tài liệu học tập hay được timdethi giới thiệu tới quý thầy cô và các em cùng tham khảo. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 12 về đường tiệm cận, hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả, luyện thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017 đạt thành tích tốt. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) Câu 1: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  A. 3           B. 2           C.  1            D. 4 Câu 2: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm A. (1; 2)        B. (2; 1)         C. (1; -1)        D. (-1; 1) Câu 3: Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng A. 0          B. 1           C. 2            D. 3 Câu 4: Đồ thị hàm số  A. Nhận điểm (-1/2; 1/2) là tâm đối xứng B. Nhận...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn